Mario Miguel Devis Luján


Mario Miguel Devis Luján

Lista

Equip Mae de la Concha – Amb Totes Podem (amb el suport de Juan Pedro Yllanes i Alberto Jarabo)

Biografía

Vaig nàixer a València el 1975. Em dedique per vocació a l'ensenyament, sóc professor de matemàtiques a l'IES Xarc de Santa Eulària, i representant del professorat per CCOO al Consell Escolar Municipal. Llicenciat en ciències matemàtiques, esper finalitzar prompte la llicenciatura en ciències físiques.

Durant dos anys vaig treballar a Madrid com analista de sistemes, fins que ho vaig deixar tot (fa ara 15 anys) per venir a aquestes polides illes. Cofundador de la coordinadora de professorat preocupat d'Eivissa (marea verda per l'educació), i membre impulsor del Cercle Podemos de Santa Eulària. Sem va concedir la responsabilitat i el privilegi de ser candidat al Senat per Eivissa i Formentera a les darreres eleccions generals.

Nací en Valencia en 1975. Me dedico por vocación a la enseñanza, soy profesor de matemáticas en el IES Xarc de Santa Eulalia y representante del profesorado por CCOO en el Consejo Escolar Municipal. Licenciado en ciencias matemáticas, espero finalizar pronto la licenciatura en ciencias físicas.

Durante dos años trabajé en Madrid como analista de sistemas, hasta que lo dejé todo (hace ahora 15 años) para venir a estas bellas islas. Cofundador de la coordinadora de profesorado preocupado de Ibiza (marea verde por la educación), y miembro impulsor del Círculo Podemos de Santa Eulalia. Se me concedió la responsabilidad y el privilegio de ser candidato al Senado por Ibiza y Formentera en las últimas elecciones generales.


Motivación

Tinc confiança amb l'assemblearisme dels moviments socials per dissenyar i construir un futur sostenible, fraternal i de progrés, que no deixa ningú enrere. Seguisc participant amb il•lusió a Podem, considere que és l'única ferramenta de canvi polític per empoderar a la ciutadania, construir polítiques socials, defensar els serveis públics i fer política participativa.

Em presente al CCA i espere poder aportar il•lusió, treball i compromís, ajudant a les companyes de #AmbTotesPodem a aconseguir més empoderament ciutadà, recolzant el projecte que harmonitza l'arxipèlag balear i al mateix temps potència una estructura d'insularitat, vetllant sempre perquè mai siga minvada la sobirania de les diferents Assemblees Ciutadanes.

Tengo confianza en el asamblearismo de los movimientos sociales para diseñar y construir un futuro sostenible, fraternal y de progreso, que no deje a nadie atrás. Sigo participando con ilusión en Podemos pues considero que es la única herramienta de cambio político para empoderar a la ciudadania, construir políticas sociales, defender los servicios públicos y hacer política participativa.

Me presento al CCA y espero poder aportar ilusión, trabajo y compromiso ayudando a las compañeras de #AmbTotesPodem a conseguir más empoderamiento ciudadano, apoyando el proyecto que armoniza el archipiélago balear y al mismo tiempo potencia una estructura insularista, velando siempre para que nunca disminuya la soberanía de las diferentes Asambleas Ciudadanas.