Marc Andreu Herrera Oliver


Marc Andreu Herrera Oliver

Lista

Equip Mae de la Concha – Amb Totes Podem (amb el suport de Juan Pedro Yllanes i Alberto Jarabo)

Biografía

Som de Palma, tenc 29 anys i som llicenciat en Ciències Polítiques a la UAB. Com molts d’altres de la nostra generació, després d’acabar la carrera vaig haver d’emigrar a l’estranger on vaig treballar a diversos hotels de cambrer de pisos i de barman. Tenc un màster en relacions internacionals i un postgrau en comerç i economía internacional. Una vegada vaig poder tornar, és quan em vaig inscriure a Podem i em vaig interessar pels cercles que hi havia a Barcelona. Som membre, des dels seus inicis, de la Associació Memòria de Mallorca. Actualment som director insular de relacions institucionals al Consell de Mallorca

Soy de Palma, tengo 29 años y soy licenciado en Ciencias Políticas por la UAB. Como muchos otros de nuestra generación, una vez acabada la carrera tuve que emigrar al extranjero para trabajar en algunos hoteles de camarero de pisos y barman. Tengo un máster en relaciones internacionales y también un postgrado en comercio y economía internacional. Una vez pude volver, me inscribí en podemos y me interesé por los círculos que había en Barcelona.

Soy miembro, desde sus inicios, de la Asociación Memòria de Mallorca.

Actualmente soy Director Insular de Relaciones Institucionales en el Consell de Mallorca.


Motivación

Com a politòleg i, en part, com economista en la seva vessant més internacional, crec que puc aportar moltes coses positives al Consell Ciutadà Autonòmic de les Illes Balears, sobretot en aspectes relacionats en l’engranatge organitzatiu i polític i en l’aplicació i recerca de mecanismes democràtics i participatius així com en cóm apropar les institucions a la ciutadania i en cóm connectar la voluntat popular amb la política.

Per acabar, rescataré algunes paraules les quals resumeixen la meva convicció per la qual #AmbTotesPodem és la candidatura ideal per encapçalar els grans reptes que tenim com a partit. Aquestes paraules són: seny, feminisme, medi ambient, 15-M, ganes, energia i unitat, unitat per uns objectius en comú.

Como politólogo y, en parte, como economista en su vertiente más internacional, creo que puedo aportar muchas cosas positivas al Consejo Ciudadano Autonómico de las Islas Baleares, sobre todo en aspectos relacionados con el engranaje organizativo y político y en la aplicación y búsqueda de mecanismos democráticos y participativos, así como en cómo acercar las instituciones a la ciudadanía y en cómo conectar la voluntad popular con la política.

Por último, rescato algunas palabras por las cuáles creo que #AmbTotesPodem es la candidatura ideal para encabezar los grandes retos que tenemos como partido. Estas palabras son: sentido común, feminismo, medio ambiente, 15-M, ganas, energía y unidad, unidad por unos objetivos en común.