Andrea Verónica Piñero Furlani


Andrea Verónica Piñero Furlani

Lista

Equip Mae de la Concha – Amb Totes Podem (amb el suport de Juan Pedro Yllanes i Alberto Jarabo)

Biografía

Vaig néixer a Madrid fa 35 anys. Vaig estudiar allà fins a EGB i amb 13 anys vaig arribar a la nostra meravellosa "roqueta". A l'institut vaig ser presidenta de l'Associació d'Alumnes i ara som tècnica en Administració de Sistemes Informàtics. Actualment som voluntària a l'Equip de Campanyes d'Oxfam Intermon des de fa uns dos anys.

Som del cercle jove de Palma i col·laboro en els equips d'Organització Municipal (Palma) i Autonòmic. Amb l'equip d'Organització Municipal he après la quantitat d'oportunitats per millorar que tenim al nostre abast i a l’equip d'Organització Autonòmica vaig comprendre la gran responsabilitat que recau a les nostres mans: l'esperança de milers de persones que ens van votar per canviar les coses.

Nací en Madrid hace 35 años. Estudié allí hasta EGB y con 13 años llegué a nuestra maravillosa roqueta. En el instituto fui presidenta de la Asociación de Alumnos y ahora soy técnica en Administración de Sistemas Informáticos. Actualmente soy voluntaria en el Equipo de Campañas de Oxfam Intermon desde hace unos dos años.

Pertenezco al círculo joven de Palma y colaboro en los equipos de Organización Municipal (Palma) y Autonómico.  Con el equipo de Organización Municipal he aprendido la cantidad de oportunidades para mejorar que tenemos a nuestro alcance y en el equipo de Organización Autonómica comprendí la gran responsabilidad que recae en nuestras manos: la esperanza de miles de personas que nos votaron para cambiar las cosas.


Motivación

Des de que tinc consciència sempre m'ha preocupat la gent, com ajudar-los, què fer perquè tots estiguem millor. Eren somnis d'una nena que a poc a poc va créixer i amb ella aquests somnis d'un món millor.

Quan va néixer Podem de seguida vaig veure en ell una forma d'aconseguir aquesta fi: millorar la vida de la gent, fer un pas més en la nostra societat. En l'àmbit personal em va costar fer el pas per implicar-me en el projecte, però reconec que avui en dia és la millor decisió que vaig poder prendre.

Crec que des de la candidatura #AmbTotesPodem podrem aconseguir que tots els que vulguin acostar-se i participar puguin fer-ho i portar les idees de la base als nostres representants en les institucions.

Desde que tengo uso de razón siempre me ha preocupado la gente, cómo ayudarles, qué hacer para que todos estemos mejor. Eran sueños de una niña que poco a poco fue creciendo y con ella esos sueños de un mundo mejor.

Cuando nació Podemos enseguida vi en él una forma de conseguir ese fin: mejorar la vida de la gente, dar un paso más en nuestra sociedad. A nivel personal me costó dar el paso para implicarme en el proyecto, pero reconozco que a día de hoy es la mejor decisión que pude tomar.

Creo que desde la candidatura #AmbTotesPodem podremos conseguir que todos los que quieran acercarse y participar puedan hacerlo y llevar las ideas de la base a nuestros representantes en las instituciones.