Alejandro Lopez Soria


Alejandro Lopez Soria

Lista

Equip Mae de la Concha – Amb Totes Podem (amb el suport de Juan Pedro Yllanes i Alberto Jarabo)

Biografía

Calvianer de 33 anys. He treballat com a tècnic informàtic i als poliesportius públics de Calvià. M'apassiona la ciència ficció i la fantasia èpica, així com els videojocs massius online, gestionant grans grups de jugadors que compartien objectius similars. Vaig estudiar enginyeria mecànica a la UNED.

La meva participació a Podem va començar a les europees. Membre fundador del cercle de Calvià i del primer CCA, on els meus companys van decidir que fós Secretari d'Organització per ajudar a afrontar tots els reptes que venien per davant. Vaig ser part activa de la direcció de campanya de les dues eleccions generals, cosa que em va permetre viure moments tan meravellosos com la preparació de l'acte de campanya del Palma Arena.

Calvianer de 33 años. He trabajado como técnico informático y en los polideportivos públicos de Calvià. Me apasiona la ciencia ficción y la fantasía épica, así como los videojuegos masivos online, gestionando grandes grupos de jugadores que compartían objetivos similares. Estudié ingeniería mecánica en la UNED.

Mi participación en Podemos empezó en las europeas. Miembro fundador del círculo de Calvià y del primer CCA, donde mis compañeros decidieron que fuese Secretario de Organización para ayudar a afrontar todos los retos que venían por delante. Fui parte activa de la dirección de campaña de las dos elecciones generales, cosa que me permitió vivir momentos tan maravillosos como la preparación del acto de campaña del Palma Arena.


Motivación

Des de jove vaig realitzar la lectura del context políticsocial que ens envolta, sentint rebuig cap als partits majoritaris per no sentir-me representat per les seves polítiques i el tipus de societat que representaven. El 15M va indicar l’atipament de la nostra societat cap a aquests partits, el “no ens representen” unia transversalment a una societat cansada de ser utilitzada per una minoria privilegiada, que castigava als d'abaix per tenir cada vegada més privilegis a costa dels nostres drets. Podem va néixer amb voluntat de governar per canviar les coses i encaminar-nos cap a una societat més justa. Com duc fent des de l'inici, vull col·laborar i ser part d'aquest canvi històric, d'aquesta lluita que retorni la sobirania al nostre poble.

De joven realicé una lectura del contexto políticosocial que nos rodea, sintiendo rechazo hacia los partidos mayoritarios por no sentirme representado ante sus políticas y el tipo de sociedad que representaban. El 15M indicó el hartazgo de nuestra sociedad hacia estos partidos, el no nos representan unía transversalmente a una sociedad cansada de ser utilizada por una minoría privilegiada, que castigaba a los de abajo para tener cada vez más privilegios a costa de nuestros derechos. Podemos nació con voluntad de gobernar para cambiar las cosas y encaminarnos hacia una sociedad más justa. Como llevo haciendo desde el inicio, quiero colaborar y ser parte de este cambio histórico, de esta lucha que devuelva la soberanía a nuestro pueblo