Alberto Serrano Zarraute


Alberto Serrano Zarraute

Lista

Equip Mae de la Concha – Amb Totes Podem (amb el suport de Juan Pedro Yllanes i Alberto Jarabo)

Biografía

Vaig estudiar Ciències Biològiques motivat pels documentals de Félix Rodríguez de la Fuente, i per les accions de Greenpeace contra els baleners i les centrals nuclears. La fascinació pels documentals em va fer interessar també pel món audiovisual i per la fotografia, sector en el qual tinc bastant experiència laboral.

Als 16 anys, amb uns amics del barri vàrem muntar el Club d'Amics de la Naturalesa, una associació juvenil ecologista. Aquest petit fet va canviar la meva vida, despertant la meva sensibilitat pels problemes socials, a través de la relació amb molts altres moviments socials de l'extraradi de Madrid. Vaig ser també objector de consciència. Als anys 90 em vaig integrar en AEDENAT, participant en campanyes i mobilitzacions.

Estudié Ciencias Biológicas motivado por los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, y por las acciones de Greenpeace contra los balleneros y las centrales nucleares. La fascinación por los documentales me hizo interesar por el mundo audiovisual y por la fotografía, sector en el que tengo bastante experiencia laboral.

A los 16 años, con unos amigos del barrio montamos el Club de Amigos de la Naturaleza, una asociación juvenil ecologista. Este pequeño hecho cambió mi vida, despertando mi sensibilidad por los problemas sociales, a través de la relación con otros muchos movimientos sociales del extrarradio de Madrid. Fui objetor de conciencia. En los 90 me integré en AEDENAT, participando en campañas y movilizaciones.


Motivación

El 15M em va agafar indignat, han passat 6 anys i ho segueixo estant. Encara que Podem té un pes polític important, continuam patint polítiques neoliberals i la retallada de llibertats del PP. Mai m'havia plantejat fer carrera política, però alguna cosa se'm va despertar quan vaig sentir a Pablo dir: “Quan no és la gent la que fa política, et roben els drets”.

Podem nasqué per canviar-ho tot, per fer partícep a la gent de les decisions polítiques. Fa falta empènyer amb més força per aprofundir en el canvi que necessitam. Vull aportar el meu gra d’arena per recuperar els drets perduts, crec que les institucions han d'estar al servei de la gent i no al dels que governen a l'ombra i no es presenten a les eleccions.

El 15M me cogió indignado, han pasado 6 años y lo sigo estando. Aunque Podemos tiene un peso político importante, continuamos sufriendo políticas neoliberales y el recorte de libertades del PP. Nunca me había planteado hacer carrera política, pero algo se me despertó cuando oí a Pablo decir aquello de: “Cuando no es la gente la que hace política, te roban los derechos”.

Podemos nació para cambiarlo todo, para hacer partícipe a la gente de las decisiones políticas. Hace falta empujar con más fuerza para profundizar en el cambio que necesitamos. Quiero aportar mi grano de arena para recuperar los derechos perdidos, creo que las instituciones tienen que estar al servicio de la gente y no al de los que gobiernan en la sombra y no se presentan a las elecciones.